שם האגף שם התכנית קובץ PDF להורדה מצגת PPS להורדה
אגף חברה ונוער תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
מזכירות תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
הועדה המקומית תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
אגף מנהלה רכש ובטחון תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
אגף רווחה תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
אגף שיפור פני הכפר תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
אגף החינוך תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
אגף פיתוח, תיירות וחלקאות תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד
אגף הכספים תכנית עבודה לשנת 2011 הורד הורד