שעות קבלת הקהל:

כללי:
יום שני 08:00-17:00
יום חמישי 08:00-13:00.

מחלקת גביה:
ימים א' ג' ה' - 08:00-16:00
יום שני 08:00-17:00
יום רביעי - אין קבלת קהל.

וועדה מקומית לתכנון ובניה:
יום שני 08:30-13:00.
בשאר הימים יש מענה טלפוני וניתן להגיע כדי למסור ולקחת חומרים.

שירות וטרינרי:
יום רביעי 09:00-12:00.

רישוי עסקים:

יום שני 10:00-16:00
יום חמישי 08:30-13:00.