החברה הכלכלית לפיתוח מטה יהודה המנהלת את אזור התעשייה יוזמת ומפתחת כל העת פרויקטים שמטרתם שדרוג, פיתוח והרחבת אזור התעשייה וחיזוק המפעלים והעסקים.

 

אבטחה ושמירה

על נושא האבטחה והשמירה בפארק התעשייה מופקדת חברת שמירה שמייצרת ביטחון היקפי למתחם של פארק התעשייה, בולטות, ונראות. על נושא הביטחון
אחראים קב"ט העירייה מבחינה מקצועית, ומינהלת פארק התעשייה מבחינה ניהולית. אמצעי הגנה נוספים: פארק התעשייה סגור בשעות הלילה על ידי שערי ברזל
שננעלים  בשעה 21:00 ונפתחים ליום פעילות מחודש בשעה 5:00 לפנות בוקר. למעט השער החשמלי ברחוב החרושת 1, המפוקח על ידי חברת האבטחה שבמקום.
אזור פארק התעשייה מצולם ומחובר למוקד עירוני רואה.

פיקוח עירוני

פארק התעשייה נמצא בפיקוחה של מחלקת הפיקוח העירוני קריית ביאליק. המחלקה אחראית על אכיפת חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה בנושאים שונים.
פעילות המחלקה מבוצעת 24 שעות ביממה, בשיגרה ובאירועים מיוחדים.

ניקיון

טיפול בניקיון הרחובות והמרחבים הציבורים הפתוחים כולל טיאוט הרחובות, איסוף האשפה וסיירת ניקיון, מבוצעים בהשקעה של הרשות המקומית.

גינון

כחלק ממיצוב הפארק כאזור ירוק, מתנהל בפארק טיפול בגינון הקיים, ופיתוח הגינון במקומות שבהם עדיין נדרש שדרוג. הגינון, כמו כל ההתחדשות העירונית בפארק,
הינו תוצר של תכנון מוקדם בראיית שפה עיצובית אחידה לכלל הפארק.

פינוי פסולת משרדית וביתית

כחלק מהאחריות החברתית, אנו בפארק התעשייה קרית ביאליק, שמים דגש על מיחזור ושימוש מחדש. פעולות אלו נעשות הן באמצעות הפרדה ושימוש חוזר, והן
באמצעות פרוייקט ייחודי של טיפול בפסולת תעשייתית.
שארית הפסולת המשרדית והביתית שנדרש לפנותה מפארק התעשייה מטופלת במסגרת השירותים המוניציפאליים. פינוי הפסולת מבוצע שלוש פעמים בשבוע, בימים
ב', ד' ו- ו' בשעות הבוקר המוקדמות.
פינוי אשפה תעשייתית באחריות התעשיינים.

אחזקה

המינהלת נותנת שירות גם בנושא הרכוש הציבורי שבמתחם – תמרורים, גדרות, מעקות בטיחות, סימוני כבישים, תחנות אוטובוס, שערים, תיקוני כבישים ומדרכות.