רקע והתיישבות

מקור השם של היישוב

מקור שמו של היישוב בכפר הערבי נטאף ששכן בסמוך למקום עד למלחמת העצמאות

קהילה

מאפיינים עיקריים של הקהילה

חילונים ודתיים

ועדות ישוביות

חינוך, תרבות, נוער, טף, בין אדם לחברו

יצירת קשר

גלרייה