עובדי מטה יהודה 806
זכר 190
נקבה 616
מנהלי מחלקות 36
זכר  17
נקבה 19
מנהלי אגפים 11
זכר  6
נקבה 5
סטטוטוריים 5
זכר  2
נקבה 3
הנדסאים 19
זכר  10
נקבה 9
עוסים 18
זכר  4
נקבה 14
פסיכולוגים 16
זכר  4
נקבה 12
סייעות 359
   
מנהלי 342