מחלקת "הרשות לביטחון קהילתי" היא חלק מתכנית של המשרד לחיזוק וקידום קהילתי בממשלה ופועלת במועצה האזורית מטה יהודה באגף לשירות ותכנון אסטרטגי. ייעוד המחלקה הוא לרכז, לייצר, ולהפעיל את תחום מניעת האלימות, הסמים והאלכוהול ביישובי המועצה, בבתי הספר ובהסעות התלמידים.

המחלקה פועלת להקמת מצלמות ומתכללת את תחום מניעת האלימות יחד עם משטרת ישראל. אחת לשבועיים נפרסם ידיעון זה בו נביא טעימה מפעילות המניעה שבוצעה במועצה. נחשוף אתכם ואתכן לעולם שלם של פעולות מניעה, דרכי דיווח, ושיתופי הפעולה שעובדי המחלקה מבצעים יום יום.