אחראית על הבטיחות והגיהות של מוסדות החינוך ומבני הציבור במועצה ובאירועים מועצתיים. המחלקה פועלת לקיום הוראות המבטיחות את בטיחות עובדי המועצה.

 

תחומי אחריות המחלקה:

 • עריכת מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך ומעקב אחר תיקון הליקויים.
 • עריכת מבדקי בטיחות בגני המשחקים ביישובי המועצה ומעקב אחר תיקון הליקויים.
 • הכנת מפרט בטיחות לכל אירוע מועצתי ואישורו על ידי המשטרה, כיבוי אש ומד"א.
 • הכנת מפרטי בטיחות למוסדות חינוך שבהם מתבצעות עבודות בנייה ושיפוץ בזמן קיום לימודים.
 • הפעלת מערך הכשרות בטיחות לעובדים.
 • קיום מפגשים שנתיים של ועדת הבטיחות, כמחויב על פי חוק.
 • הכנת סקר סיכונים לבנייני המועצה ומעקב אחר תיקון ליקויים.
 • קיום ושמירה על הבטיחות, הגיהות והבריאות של עובדי המועצה.
 

אנחנו מתחייבים!

 • לקיים ביקורת תקינות למתקני משחקים בגנים ציבוריים ביישובים
 • 3 פעמים בשנה ולהעביר למזכירות היישוב דיווח על הליקויים עד שבוע לאחר הביקורת.
 • לקיים בדיקת תקינות מתקני משחקים במוסדות חינוך פעם בחודש.
 • להכין פעם בשנה דו”ח ליקויים מלא לכל מוסד חינוך במועצה, על פי חוזר מנכ”ל משרד החינוך. לפקח על תיקון הליקויים בשטח.
 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר

טבלת אנשי קשר - מחלקת בטיחות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבי קינן ממונה בטיחות וגהות 02-9958920 052-7250920 [email protected]
אדמית ענפי סגנית מנהל 052-7250906 [email protected]