אישור זה ניתן מהמועצה המקומית לרשם המקרקעין, ובו המועצה מאשרת כי לבעל הנכס אין חובות למועצה בגין הנכס.

על מנת שהמועצה תוכל להוציא אישור זה עליה לבדוק כי כל התשלומים בגין ארנונה, מיסי ועד, אגרות ביוב, היטלי ביוב, שמירה והיטלי השבחה שלומו במלואם במזומן.

את האישור ניתן לקבל עד 30 ימי עבודה, מיום הגשת כל המסמכים בשלמותם.

את המסמכים ניתן להעביר למייל: [email protected] או לפקס: 02-9958617

 

מסמכים הנדרשים לקבלת אישור העדר חובות

רישום ראשוני בלבד:

 1. דרישה לרישום זכויות מהמנהל. (עדכני לפחות ל 3 חודשים)
 2. תשלום היטל ביוב, במידת הצורך + חתימה על התחייבות.
 3. אישור מוועד הישוב שאין חובות )מגרש לא בנוי אין צורך.(
 4. תשלום ארנונה שלושה חודשים קדימה, במידה ומבקשים לכל השנה את תוקף האישור כפוף לתשלום שנתי.
 5. תשלום 91 ₪ עבור האישור.

 

המסמכים הנדרשים בעת מכירה:

 1. .מכר סכם
 2. אישור זכויות עדכני מהמנהל/ דרישה לרישום זכויות מהמנהל/ נסח טאבו. (עדכני לפחות ל 3 חודשים)
 3. תשלום היטל ביוב, במידת הצורך + חתימה על התחייבות.
 4. אישור מוועד הישוב שאין חובות )מגרש לא בנוי אין צורך.(
 5. תשלום ארנונה שלושה חודשים קדימה, במידה ומבקשים לכל השנה את תוקף האישור כפוף לתשלום שנתי.
 6. תשלום 91 ₪ עבור האישור.

 

מסמכים הנדרשים בעת העברה ללא תמורה/ ירושה:

 1. תצהירים חתומים ע"י עו"ד העברה ללא תמורה/ צו ירושה.
 2. אישור זכויות עדכני מהמנהל/ דרישה לרישום זכויות מהמנהל/ נסח טאבו. (עדכני לפחות ל 3 חודשים)
 3. תשלום היטל ביוב, במידת הצורך + חתימה על התחייבות.
 4. אישור מוועד הישוב שאין חובות (מגרש לא בנוי אין צורך)
 5. תשלום ארנונה שלושה חודשים קדימה, במידה ומבקשים לכל השנה את תוקף האישור כפוף לתשלום שנתי.
 6. תשלום 91 ₪ עבור האישור

 

מסמכים הנדרשים בעת גירושין:

 1. הסכם גירושין, פסק דין
 2. אישור זכויות עדכני מהמנהל/ דרישה לרישום זכויות מהמנהל/ נסח טאבו. (עדכני לפחות ל 3 חודשים)
 3. תשלום היטל ביוב, במידת הצורך + חתימה על התחייבות.
 4. אישור מוועד הישוב שאין חובות )מגרש לא בנוי אין צורך.(
 5. תשלום ארנונה שלושה חודשים קדימה, במידה ומבקשים לכל השנה את תוקף האישור כפוף לתשלום שנתי.
 6. תשלום 91 ₪ עבור האישור

הערות: במידה ויש צ'קים דחויים יש לבטלם, ולשלם אותם במזומן או אשראי, במידה ויש הוראת קבע או תשלום באמצעות ניכוי שכר, יש למלא טופס התחייבות

 

אישור למשכנתא:

 1. אישור זכויות עדכני מהמנהל/ דרישה לרישום זכויות מהמנהל/ נסח טאבו. (עדכני לפחות ל 3 חודשים)
 2. תשלום היטל ביוב, במידת הצורך + חתימה על התחייבות.
 3. אישור מוועד הישוב שאין חובות (מגרש לא בנוי אין צורך)
 4. תשלום כל חובות הארנונה, ותשלום ארנונה לחודש קדימה, (למתן תוקף לאישור)
 5. תשלום 91 ₪ עבור האישור.

 

הארכת תוקף האישור:

 1. אישור מוועד הישוב שאין חובות (מגרש לא בנוי אין צורך)
 2. תשלום ארנונה שלושה חודשים קדימה, במידה ומבקשים לכל השנה את תוקף האישור כפוף לתשלום שנתי.

 

מספר פקס: 02-9958617