חזרה לעמותת ותיקי מטה יהודה >>

  • נשים וגברים בגיל 62 ומעלה.
  • ותיקים ברמות שונות של נזקקות נפשית, חברתית ופיזית, הזקוקים לחברה, תעסוקה, השגחה, מעקב וטיפול.
  • זכאי גמלת סיעוד מביטוח לאומי.
  • זכאי שעות טיפול מקרן ניצולי שואה.
  • מסובסדי משרד הרווחה.
  • ותיקים המעוניינים בשירותי מרכז היום באופן פרטי.

(ניתן גם להירשם לחוגים נבחרים ללא השתתפות מלאה במרכז היום)